Cri­sti­a­no Ro­nal­do får top­sco­rer­ti­tel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er Re­al Madrids po­int­tab i sid­ste uge imod Va­len­cia er mester­ska­bet re­elt spil­let til Bar­ce­lo­na – hvil­ket book­ma­ker­ne un­der­stre­ger med 1,01 som hø­je­ste od­ds på Bar­ce­lo­na- guld – så er der straks me­re spæn­ding om, hvem der bli­ver top­sco­rer.

Med to run­der igen har Cri­sti­a­no Ro­nal­do la­vet 42 mål med Lio­nel Mes­si to mål bag­ved – og book­ma­ker­ne er da og­så ret sik­re på, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do for­bli­ver øverst på li­sten. Så­le­des er Dan­ske Spil bedst med 1,28 på ham som top­sco­rer, mens Bets­a­fe f. eks. gi­ver 3,80 på Mes­si som top­sco­rer.

» To mål me­re på to kam­pe er me­get at skul­le hen­te, selv for Lio­nel Mes­si. Ta­ger man så med i be­tragt­nin­gen, at Bar­ce­lo­nas næ­ste kamp er ude mod At­le­ti­co Madrid, er det svært an­det end at ha­ve Cri­sti­a­no Ro­nal­do som me­get klar fa­vo­rit, « si­ger Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.