2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bundop­gør med en klar fa­vo­rit. Pe­na­fi el er ryk­ket ud eft er et for­fær­de­ligt for­år med blot én sejr i 18 for­søg. Af sam­me grund for­ven­tes hol­dets må­l­mand Ali­reza Hag­hig­hi ik­ke at spil­le, da han er lånt i Ru­bin Ka­zan og er for­tid i klub­ben til som­mer, mens vi­ce­top­sco­rer Ra­bi­o­ta er uden­for med ka­ran­tæ­ne. Gil Vi­cen­te er pi­sket til at gå eft er sej­ren, hvis de vil bli­ve op­pe i den bed­ste ræk­ke, og selv om for­men ik­ke er fan­ta­stisk, har man og­så haft et svært pro­gram med Po­r­to og Ben­fi ca i de to se­ne­ste kam­pe. Mod Pe­na­fi el skal man væ­re i stand til at vin­de.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.