2,16

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med seks po­int op og kun fem kam­pe til­ba­ge at spil­le om, så er FC Vestsjæl­land pi­sket til at gå eft er sej­ren i det­te op­gør. Hol­dets off en­siv har nu og­så pro­du­ce­ret gan­ske godt på det se­ne­ste med syv mål i de se­ne­ste seks liga­kam­pe og to mål i po­kal­fi na­len mod FCK, så man har trods alt no­get at ha­ve tro­en på sejr i. Ho­bro mang­ler Jonas Dam­borg på grund af ska­de, og han har en enorm be­ty dning for hol­dets de­fen­si­ve or­ga­ni­sa­tion - og mod­sat har Ho­bro Superligaens skar­pe­ste an­gri­ber. Med an­dre ord er der en over­ra­sken­de fl ot pris på tre mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.