Der­for kan hun ry­ge ud

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

RO­TA­TIONS­PRIN­CIP

Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen var rød bloks helt sto­re stem­me­slu­ger ved fol­ke­tings­val­get i 2011 med fl ere per­son­li­ge stem­mer end stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S).

Al­li­ge­vel er Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen i fa­re for at ry­ge ud af Fol­ke­tin­get. Men ik­ke på grund af mang­len­de væl­ger­tæk­ke. Det er En­heds­li­stens ro­ta­tions­ord­ning, som ri­si­ke­rer at sen­de den 31- åri­ge po­li­ti­ker uden for Chri­sti­ans­borgs mu­re.

Ord­nin­gen be­ty­der, at En­heds­li­stens fol­ke­tings­med­lem­mer ik­ke kan stil­le op til ur­af­stem­nin­gen ved par­tiets års­mø­de eft er de­res sy­ven­de år i Fol­ke­tin­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.