Stats­be­talt eli­tei­dræt

BT - - DEBAT -

Man for­står godt, hvor­for re­ge­rin­gen vil kom­me de sto­re hol­di­dræts­gre­ne til und­sæt­ning. Man­ge eli­te­klub­ber er hårdt pres­se­de. Nog­le is­ho­ck­ey­klub­ber må tak­ke nej til op­ryk­ning til den bed­ste liga, for­di det kræ­ver for sto­re in­ve­ste­rin­ger. Om løs­nin­gen er at få sta­ten som med­spil­ler, fo­re­kom­mer dog i bed­ste fald tvivl­s­omt.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.