Ruslands fj en­de

BT - - DEBAT -

I Ve­sten kan vi re­a­li­stisk set ik­ke for­hin­dre, at Pu­tin byg­ger sit re­gi­me på at gø­re os til fj en­den i for­tid og nu­tid for at kon­so­li­de­re sin magt. Men vi kan gen­nem den fæl­les sank­tions­po­li­tik og hjul­pet af de la­ve olie­pri­ser for­hin­dre, at et Rusland, der ven­der sig mod os, bli­ver rigt og magt­fuldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.