Så for­skel­ligt stem­mer S og R

BT - - NYHEDER -

I fle­re til­fæl­de har re­ge­rings­par­ti­er­ne – De Ra­di­ka­le og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne – væ­ret split­te­de i EU- Par­la­men­tet, når de har skul­let stem­me om hånd­te­rin­gen af de man­ge bå­d­flygt­nin­ge, som druk­ner i Mid­del­ha­vet. Her er ek­semp­ler­ne:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.