Jæ­ger mel­der sig selv

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VÅ­DE­SKUD

I går ved mid­dags­tid modt­og Fyns Po­li­ti en hen­ven­del­se fra den jæ­ger, som kort eft er kl. 21.30 lør­dag ram­te en 36- årig mands bil på Nord­lan­geland.

Der er ta­le om en 69- årig mand, op­ly­ser Fyns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Den 36- åri­ge mand kom lør­dag kø­ren­de i sin bil på Lo­hals­vej, da en kug­le fl øj ind gen­nem si­der­u­den og cir­ka 30 cen­ti­me­ter for­an man­den, in­den den lan­de­de på in­stru­ment­bræt­tet.

Er sta­dig cho­ke­ret

Jæ­ge­ren kom frem til bi­len, men for­svandt eft er­føl­gen­de fra ste­det, da han kon­sta­te­re­de, at den 36- åri­ge var uskadt. Si­den har Fyns Po­li­ti eft er­lyst jæ­ge­ren, som alt­så søn­dag selv har ta­get kon­takt til po­li­ti­et.

» Jæ­ge­ren var og er sta­dig cho­ke­ret over uhel­det, « lød det i går over mid­dag fra vagt­chef Ken­neth Taanquist.

Episo­den vil nu få et rets­ligt eft er­spil, og de fl este over­træ­del­ser af jagt­loven af­gø­res iføl­ge vagt­che­fen med en bø­de. Dog kan sær­ligt al­vor­li­ge til­fæl­de, hvor an­dres liv er i fa­re, gi­ve op til ot­te års fængsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.