’’ Jeg er sik­ker på, at ind­brud­det al­drig var ble­vet opkla­ret, hvis ik­ke jeg hav­de delt over­våg­nings­vi­deo­en på Fa­ce­book

BT - - NYHEDER - Ma­ri­an­ne Fog Bal­le­gaard

Det vi­ste sig at væ­re en god in­ve­ste­ring, for da de to ind­brud­sty­ve brød ind i som­mer­hu­set, blev de vi­deo­fi lmet un­der he­le se­an­cen.

Over­våg­nings­vi­deo­en - der ty­de­ligt af­slø­re­de ind­brud­sty­ve­nes an­sig­tet og fyn­s­ke ac­cent - gav Ma­ri­an­ne Fog Bal­le­gaard eft er­føl­gen­de til Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti, vi­deo­en på Fa­ce­book gjor­de Ma­ri­an­ne Fog Bal­le­gaard sig skyl­dig i brud på per­son­da­ta­loven, da pri­va­te ik­ke må off ent­lig­gø­re over­våg­nings­bil­le­der. Ma­ri­an­ne Fog Bal­le­gaard si­ger til BT, at hun er glad for at ha­ve delt vi­deo­en af de to ty­vek­næg­te. Og­så selv­om det var ulov­ligt.

» Jeg er sik­ker på, at ind-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.