Kvin­de slå­et i ryg­gen med ham­mer

BT - - NYHEDER -

En nord­jysk kvin­de blev nat­ten til søn­dag ud­sat for grov vold, da hun blev slå­et i ryg­gen med en ham­mer. Den dra­ma­ti­ske hæn­del­se fandt sted un­der et stør­re slags­mål på en par­ke­rings­plads på Est­lands­ga­de i Aal­borg. Nord­jyl­lands Po­li­ti ar­bej­der ud fra en te­o­ri om, at slags­må­let var et in­ter­nt op­gør, der op­stod grun­det ue­nig­hed i et pen­ge- spørgs­mål. I alt blev fi re per­so­ner an­holdt, op­ly­ser Nord­jyl­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se. En af de an­hold­te var i be­sid­del­se af en kniv og en ham­mer. Po­li­ti­et har ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt fl ere op­lys­nin­ger i sa­gen. Kvin­den slap med et over­fl adisk snit­sår, og hen­des ska­der er eft er­føl­gen­de ble­vet be­hand­let på ska­destu­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.