De små prin­ses­ser stjal bil­le­det

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

SE MIG

Det er ik­ke man­ge år si­den, at det var prin­ses­se Ma­de­le­i­ne, der var den le­ve­rings­dyg­ti­ge udi roy­a­le sven­ske skandaler.

Men æg­te­ska­bet med Chris O’Neill, og si­den­hen dat­te- ren Leo­noras an­komst, har få­et helt an­dre og mil­de si­der frem i prin­ses­se Ma­de­le­i­ne, som ty­de­lig­vis ny­der rol­len som mor.

Det var da og­så de små sven­ske prin­ses­ser, der stjal en del af bil­le­det i går.

Det blev så­le­des no­te­ret, at prin­ses­se Estel­le, som er kron­prin­ses­se Vi­cto­ria og prins Da­ni­els tre- åri­ge dat- ter, ivrigt og nys­ger­rigt fulg­te med i alt, hvad der fo­re­gik i kir­ken.

Prin­ses­se Leo­nora er der­i­mod kun 15 må­ne­der gam­mel. Hun hav­de ty­de­lig­vis svæ­re­re end sin ku­si­ne ved alt po­sty­ret om­kring sig. Og hun valg­te da og­så kort in­de i gud­stje­ne­sten i Slotskir­ken at ta­ge en lur sin fars tryg­ge favn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.