Sænk din kræft- ri­si­ko

BT - - SUNDHED -

af tarm­kræft kan und­gås, hvis man træ­ner fle­re gan­ge om ugen. He­le 85 pct. af al­le hud­kræft­til­fæl­de skyl­des so­lens kraf­ti­ge UV- stråler. Det er der­for vig­tigt at bli­ve i skyg­gen, når so­len er mest bræn­den­de om­kring frokost­tid. Solcreme kan hjæl­pe mod solskold­ning, men det er vig­tigt at vi­de, at cre­men - uan­set fak­tor - ik­ke forebygger kræft.

det fra Kræf­tens Bekæm­pel­se. En ræk­ke in­ter­na­tio­na­le stu­di­er be­kræf­ter, at kvin­dens ri­si­ko for at få bryst­kræft ned­sæt­tes med 4,3 pct., for hvert barn hun am­mer. Og for hvert barn kvin­den fø­der, ned­sæt­ter hun ri­si­ko­en med syv pct. Det an­be­fa­les, at man am­mer i seks må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.