Lynch la­ver al­li­ge­vel ny ’ Twin Pe­aks’

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

IKO­NISK TV- SE­RIE

Først blev al­le ’ Twin Pe­aks’ fans rig­tig gla­de. Så blev de skuf­fe­de. Og nu er der grund til at bli­ve glad igen.

David Lynch - hjer­nen bag den ge­ni­a­le kult- se­rie - har nem­lig om­be­stemt sig. Igen. Og sagt ja til al­li­ge­vel at in­stru­e­re en ny run­de ’ Twin Pe­aks’.

Lyn­ch­twe­et

The Owls are not what they se­em, ly­der et af de be­røm­te ci­ta­ter fra kult- se­ri­en. Og nu har David Lynch på Twit­ter brugt en let­te­re om­skriv­ning af det til at an­non­ce­re, at han er til­ba­ge i sto­len.

» The ru­mours are not what they se­em. It is hap­pe­ning « skri­ver han på Twit­ter.

Det er selv­føl­ge­lig Ky­le Ma­cLa­chlan, der ven­der til­ba­ge i den iko­ni­ske rol­le som agent Coo­per i se­ri­en, der lag­de Dan­mark og re­sten af ver­den øde i 90er­ne.

Det var til­ba­ge i ja­nu­ar, at nyhe­den om en fort­sæt­tel­se af se­ri­en skab­te ju­bel og be- gej­string. Ni nye af­snit. Med David Lynch og med­ska­ber Mark Frost ved ro­ret.

Men i april for­lod David Lynch pro­jek­tet i vre­de. Til­sy­ne­la­den­de som re­ak­tion på en ue­nig­hed om ho­nora­ret.

Nu er de stri­dig­he­der fe­jet af ba­nen og David Lynch har sat vand over til ’ a damn fi­ne cup of cof­fee’.

David Lynch - hjer­nen bag den ge­ni­a­le kult- se­rie ’ Twin Pe­aks’ - har om­be­stemt sig. Og sagt ja til al­li­ge­vel at in­stru­e­re en ny run­de af se­ri­en. Fo­to: EPA og Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.