Hen­ret­ter seks mi­li­tan­te

BT - - NYHEDER -

Egyp­ten har hen­ret­tet seks med­lem­mer af en mi­li­tant grup­pe fra Si­nai med til­knyt­ning til Is­la­misk Stat ( IS). Hen­ret­tel­ser­ne sker som straf for et an­greb mod en grup­pe sol­da­ter i nær­he­den af Kairo sid­ste år, hvor to be­tjen­te blev dræbt.

Den mi­li­tan­te grup­pe har, si­den hæ­ren af­sat­te Mo­ha­med Mor­si fra præ­si­dent­po­sten i juli 2013, dræbt hund­red­vis af po­li­ti­folk og sol­da­ter. To af de i alt ni til­tal­te blev idømt livsva­rigt fængsel.

» Af­gø­rel­sen var en po­li­tisk be­slut­ning sna­re­re end en dom­stols­af­gø­rel­se, « si­ger en af de døm­tes for­svar­sad­vo­ka­ter til Reu­ters.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.