Dy­ster po­li­ti­fi lm

BT - - TV - THRIL­LER 06: 00 07: 15 23: 45 06: 00 11: 40 13: 15 15: 00 18: 10 09: 35 16: 40 21: 00 19: 35 01: 15-

I Los An­ge­les er de be­tjen­te, som har svo­ret at op­ret­hol­de loven, nødsa­get til at bry­de den, hvis de skal ren­se ud i kri­mi­na­li­te­ten i by­en. Et­han Hawke spil­ler den nyud­dan­nen­de po­li­ti­mand Ja­ke Hoyt, der får chan­cen for at prø­ve kræft er med den hår­de LAPD narko- af­de­ling. Han får én dag til at over­be­vi­se af­de­lin­gens le­der, Alon­zo ( Den­zel Was­hing- ton) om, at han har, hvad der skal til for at kla­re sig på ga­de­plan i Los An­ge­les. Alon­zo Har­ris er L. A. un­dercover­narko­be­tjent, som bå­de er til­træk­ken­de og af­sky­væk­ken­de, når han selv bli­ver som de for­bry­de­re, han bur­de an­hol­de. Det bli­ver der­for en dag, Ja­ke sent vil glem­me. Mens Ja­ke kæm­per med sin samvit­tig­hed, får han mi­stan­ke om, at han i vir­ke­lig­he­den skal bru­ges som of­fer i en kom­pli­ce­ret kom­plot. Den­zel Washington modt­og en Oscar i ka­te­go­ri­en ” Bed­ste mand­li­ge ho­ved­rol­le for sin for­tolk­ning af den er­far­ne og ben­hår­de po­li­ti­mand Alon­zo Har­ris i ” Trai­ning Day” fra 2001. Hans med­spil­ler

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: Et­han Hawke var og­så no­mi­ne­ret til fl ere pri­ser bl. a. en Oscar for Bed­ste mand­li­ge birol­le. ( 6’ eren)

( T) Mun­tre mil­li­o­næ­rer. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951.

Rio Bra­vo. Ame­ri­kansk western fra 1959. ( T) Mr. Sk­ef­fing­ton. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1944. ( T) De red ef­ter guld. Ame­ri­kansk western fra 1962. ( T) El­vis: That’s the Way It Is. ( T) The Ti­me Ma­chine. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction- film fra 1960. ( T) Vok­s­ka­bi­net­tet. Ame­ri­kansk gyser fra 1953. 4: 50 fra Paddington. En­gelsk kri­mi fra 1961. ( T) Kon­ger­nes dal. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1954. ( T) Grand Prix. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1966.

( T) Gangster­re­den. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1968.

Nat- tv.

Den­zel Washington og Et­han Hawke le­ve­rer beg­ge frem­ran­gen­de præ­sta­tio­ner som narko­be­tjen­te­ne Alon­zo Har­ris og Ja­ke Hoyt i den pris­be­løn­ne­de ” Trai­ning Day”. Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.