3x

BT - - TV -

PROZAC NA­TION Lizzie bur­de væ­re lyk­ke­lig, men in­de­ni gnaver livs­le­de og de­pres­sion. Si­ne vold­som­me hu­mør­sving­nin­ger be­kæm­per hun med sp­rut og pil­ler. Re­sul­ta­tet er øde­læg­gen­de. Red­nin­gen er lyk­kepi­l­len Prozac. Men pri­sen er høj. MA­MA’S BOY Jeff rey er 29 år og bor sta­dig hjem­me hos sin mor. Han ser ik­ke no­gen grund til at fl yt­te, ind­til hans mor mø­der Mert!

Kl. 22.30

Kl. 12.40

Chri­sti­na Ric­ci.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.