3x

BT - - TV -

DRILLBIT TAY­L­OR Ry­an, Wa­de og Em­mit er li­ge star­tet i high school og er fast be­slut­te­de på ik­ke at bru­ge fi re år på at la­de sig ty ran­ni­se­re af sko­lens stør­ste bøl­le. De hy­rer der­for den hjem­lø­se eks­sol­dat Drillbit Tay­l­or til at hjæl­pe sig. 50 FIRST DA­TES Hen­ry bru­ger sin fri­tid på at ned­læg­ge kvin­de­li­ge turi­ster på Hawaii. Det er et sorg­løst liv … ind­til han en dag mø­der Lu­cy.

Kl. 15.10

Owen Wil­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.