Fin af­slut­ning på Vestsjæl­lands møg- uge

BT - - ALKA SUPERLIGA -

af­gjort. Han­sen har fam­let eft er sit aft ryk på hol­det, eft er han over­tog fra Ove Pe­der­sen før sæ­so­nen. Nog­le gan­ge kan det sid­ste træk vi­se sig at væ­re det bed­ste.

» Det sid­ste skud blev at sæt­te Je­an Clau­de- Boz­ga ( mat­chvin­der mod Ho­bro, red.) på top­pen, og når så­dan nog­le ting lyk­kes, går tin­ge­ne op i en hø­je­re en­hed. Vi er ove­nud gla­de for at få slut­tet en lor­teu­ge af ved at red­de de tre livsvig­ti­ge po­int hjem, « sag­de Mi­cha­el Han­sen til Ca­nal 8 eft er kam­pen.

Je­an- Clau­de Boz­ga ( th.) fejres for sit se­ne og vig­ti­ge mål i 1- 0- sej­ren til FC Vestsjæl­land over Ho­bro. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.