OB kvalte AaB’s Eu­ro­pa- drøm­me

BT - - ALKA SUPERLIGA -

OB fort­sat­te sin po­int­mæs­si­ge Su­per­liga- optur, da fyn­bo­er­ne på Nord­jy­ske Are­na i Aal­borg fulg­te sid­ste tur­ne­rings­run­des over­ra­sken­de sejr over top­hol­det FC Midtjyl­land op med end­nu en.

Trods sav­net af ska­de­de Ras­mus Falk og Hal­l­gri­mur Jo­nas­son vandt træ­ner Ove Pe­der­sens trop­per 2- 0 over AaB, der her­med for­ment­lig er ude af kam­pen om kva­li­fi ka­tion til eft er­å­rets Eu­ro­pa Le­ague.

OB lag­de fun­da­men­tet til sej­ren i det sjet­te mi­nut, da AaB- stop­pe­ren Jakob Blåb­jerg tog bol­den med hån­den i straff es­parks­fel­tet. På det eft er­føl­gen­de skud fra 11- me­ter- plet­ten score­de Ari Sku­la­son, og da der mang­le­de 10 mi­nut­ter af an­den halv­leg blev det 2- 0 på Las­se Ni­el­sens ho­ved­støds- mål eft er et tvivl­s­omt dømt hjør­ne­s­park.

Trods ind­skift nin­gen af Kasper Ris­gård ude­blev AaBscor­in­ger­ne. For det før­ste for­di an­gri­ber­ne Ni­ck­las He­le­ni­us og Anders K. Ja­cob­sen var uskar­pe, og for det an­det for­di Mads Top­pel i OB- må­let stod en glim­ren­de kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.