FCV s håb le­ver fort­sat eft er sejr

BT - - ALKA SUPERLIGA -

FC Vestsjæl­lands op­ryk­nings­håb le­ver fort­sat. Sjæl­læn­der­ne fi k fortjent al­le tre po­int i gårs­da­gens tid­li­ge Su­per­liga- kamp mod Ho­bro.

Ho­bro be­gynd­te el­lers på den må­de, der har sik­ret fl ot­te re­sul­ta­ter gen­nem sæ­so­nen. Ag­gres­sivt, højt på ba­nen og med mas­ser af ener­gi. FC Vestsjæl­lands 120 mi­nut­ter i be­ne­ne fra po­kal­ne­der­la­get til FCK tors­dag skul­le ud­nyt­tes.

Men FCV bed fra sig og skul­le ha­ve væ­ret for­an eft er før­ste halv­leg eft er tre sto­re mu­lig­he­der. Marc Dal Hen­de fi k sit ho­ved­støds­for­søg red­det på stre­gen, Anders Due te­ste­de Jesper Rask i Ho­bro- må­let med et fi nt fris­park, og Je­anClau­de Boz­ga he­a­de­de snært for­bi på en kæm­pe mu­lig­hed.

Ho­bro kom bed­re med i an­den halv­leg, men helt fortjent fi k Vestsjæl­land den livsvig­ti­ge sejr kort før tid, da Je­anClau­de Boz­ga fi k he­a­det bol­den i kas­sen til 1- 0. Re­sul­ta­tet sen­der FCV til­ba­ge i kam­pen om over­le­vel­se. Sla­gel­se- hol­det har nu kun tre po­int op til den an­den si­de af stre­gen, hvor Es­b­jerg har én kamp til go­de, som hol­det spil­ler mod FC Nord­s­jæl­land i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.