FCM er mil­li­me­ter fra gul­det

BT - - ALKA SUPERLIGA -

I aft es kl. 20.54 kom FCM så tæt på DM- po­ka­len, at Glen Rid­ders­holm & co. nu næ­sten kan rø­re den. Her sat­te dom­mer Kenn Han­sens sid­ste fl øjt punk­tum for FCMs 2- 0- sejr over de nær­me­ste ri­va­ler, FC Kø­ben­havn, og der­med har midtjy­der­ne nu 12 po­int ned til FCK – med fi re run­der igen.

Ul­ve­ne kan en­de­gyl­digt og ma­te­ma­tisk bli­ve dansk me­ster med et po­int i tors­da­gens ude­kamp mod FC Vestsjæl­land.

Kam­pen fi k ik­ke den nervø­se åb­ning, man på for­hånd kun­ne ha­ve fryg­tet. I lø­bet af det før­ste kvar­ter hav­de beg­ge hold til­spil­let sig sto­re chan­cer. Men må­le­ne ude­blev.

Ind­skift nin­gen eft er en ti­mes spil af ko­me­ten Pio­ne Si­sto, der for før­ste gang i for­å­ret var spil­le­klar, blev af­gø­ren­de. Først as­si­ste­re­de te­e­na­ge­ren hold­kam­me­rat An­dré Rø­mer, der kun­ne he­a­de 1- 0- fø­rin­gen i mål.

Og et par mi­nut­ter se­ne­re stjal Si­sto he­le showet i Her­ning. Med et par skar­pe træk snød han FCK- for­sva­ret og ban­ke­de eft er­føl­gen­de bol­den ind i det lan­ge hjør­ne. En fan­ta­stisk de­tal­je, som in­gen i Her­ning og om­egn glem­mer de før­ste par år.

Pio­ne Si­sto ( 10) ind for Izun­na Uzo­chukwu ( 61.), Kri­stoff er Ols­son ind for Rilwan Has­san ( 82.), Mikkel Du­e­lund ind for Martin Pu­sic ( 90.)

Tim Sparv ( 19.)

Yo­nes Fel­fel ( 02) ind for Ste­ve De Rid­der ( 46.), Bran­dur Ol­sen ind for Chri­sti­an Poul­sen ( 77.), Marcus Mat­hi­sen ind for Da­ni­el Amar­tey ( 85.)

Da­ni­el Amar­tey ( 12.), Chri­sti­an Poul­sen ( 40.), Per Nils­son

( 62.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.