D

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cd@ spor­ten. dk Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ bt. dk Pep Gu­ar­di­o­la ( 5/ 6) José Maria Ba­kero ( 4/ 6) Hri­sto Stoi­chkov ( 6/ 6) Ro­ma­rio ( 6/ 6) Vi­ctor Valdés ( 4/ 6) Ser­gio Busquets ( 5/ 6) An­drés Inies­ta ( 6/ 6) Xavi ( 6/ 6)

Bar­ce­lo­ne­ser­ne kan igen rå­be ’ Som cam­pions’, eft er hol­det nu igen er spansk me­ster eft er 1- 0- sej­ren over At­léti­co Madrid i aft es.

Med den vold­som­me må­lt­o­tal på 115 mål i al­le tur­ne­rin­ger vil an­greb­s­trio­en med Lio­nel Mes­si, Lu­is Suárez og Ney­mar gå over i hi­sto­ri­en, men hvor står Lu­is En­riques mand­skab i en sam­me­lig­ning med tid­li­ge­re ti­ders Bar­ce­lo­na ’ Dream Team’?

BT har vur­de­ret spil­ler­ne på hi­sto­ri­ens tre bed­ste Bar­ce­lo­na- hold på en ska­la fra et til seks og sat det ul­ti­ma­ti­ve ’ Dream Team’. Bar­ce­lo­nas ori­gi­na­le Dream Team fra be­gyn­del­sen af 1990er­ne, der med træ­ner Jo­han Cruyff i spid­sen vandt fi re span­ske mester­ska­ber fra 1990- 1994. Hol­læn­de­ren in­tro­du­ce­re­de den mo­der­ne to­tal­fod­bold, der si­den har væ­ret form­len for Bar­ce­lo­nas se­ne­re Dream Team. Med 4- 3- 3- op­stil­lin­gen star­te­de Bar­ce­lo­nas æra med små, hur­ti­ge afl eve­rin­ger og højt pres­spil, som sta­dig er den rø­de tråd i Bar­ce­lo­nas spil – fra første­hol­det til ung­doms­hol­de­ne. Pep Gu­ar­di­o­las Bar­ce­lo­na- mand­skab ses af man­ge som det bed­ste hold, de fejre­de tri­umf eft er tri­umf, og da Gu­ar­di­o­la for­lod Bar­ce­lo­na i 2012, hav­de h fæ­er ud af 19 mu­li­ge. Jo­han Cruyff s op­rin­de­li­ge to­tal­fod­bold blev mo­der­nis del­se. En stil, der fi k til­nav­net ’ tiki­ta­ka’. Gu­ar­di­o­la skal sam­ti­dig ha­ve kre­dit f bed­ste fod­bold­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.