De Gea ska­det i re­mis

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SID­STE KAMP? Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

David de Gea mel­des på vej væk fra Man­che­ster Uni­ted. Hvis ryg­ter­ne om et skift e til Re­al Madrid ta­ler sandt, fi k spa­ni­e­ren en trist af­sked med Old Traff ord.

Med et kvar­ter til­ba­ge af kam­pen mod Ar­se­nal måt­te den 24- åri­ge må­l­mand la­de sig ud­skift e med en ska­de, og kort eft er kun­ne han se sin afl øser, Vi­ctor Valdés, hen­te bol­den ud af net­tet, da Ty­ler Bla­ck­ett snit­te­de et ind­læg fra Theo Walcott for­bi den tid­li­ge­re FC Bar­ce­lo­na- ke­e­per, der fi k sin de­but i Pre­mi­er Le­ague.

Scor­in­gen ud­lig­ne­de den fø­ring, An­der Her­re­ra gav Man­che­ster Uni­ted eft er en halv ti­me. Den span­ske midt­ba­ne­spil­ler modt­og bol­den ved ba­ge­ste stol­pe eft er et ind­læg fra As­hley Yo­ung. Her fl ug­te­de han fl ot bol­den ind i det kor­te må­l­hjør­ne uden chan­ce for David Ospi­na i Ar­se­nal- må­let.

Man­che­ster Uni­teds ke­e­per, David De Gea, blev ska­det i topop­gø­ret mod Ar­se­nal og fik der­med en trist af­sked med Old Traf­ford, hvis ryg­ter­ne om et skif­te til Re­al Madrid ta­ler sandt.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.