Fa­bio Aru, Asta­na

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pla­ce­ring: 2

DER VAR STO­RE

spørgs­måls­tegn ved Arus form in­den star­ten på Giro d’Ita­lia, for­di den 24- åri­ge ita­li­e­ner hav­de lidt af dy­sen­te­ri og haft et stort vægt­tab som føl­ge af syg­dom­men. No­gen svag­heds­tegn har der dog ik­ke væ­ret at spo­re på Aru, der vir­ker me­re vel­kø­ren­de end no­gen­sin­de, og som har gi­vet prø­ver på sit eks­plo­si­ve an­trit. Aru har des­u­den kørt med et køligt over­blik, han er be­slut­som og klar til at for­føl­ge selv de mind­ste chan­cer for at vin­de tid. Con­ta­dor har få­et sig en vir­ke­lig gift ig kon­kur­rent her.

Asta­na har vist sig at væ­re stær­ke­ste hold. Eta­pe­sej­ren til Pa­o­lo Tira­longo på 9. eta­pe var et krystal­klart ek­sem­pel, men og­så Mi­kel Lan­da, Da­rio Ca­ta­l­do og Die­go Rosa har vist sig at væ­re et hård­ført be­kendt­skab. Asta­na har for­må­et at ta­ge te­ten på de be­ty den­de eta­per hen over we­e­ken­den, og det er et skræm­men­de stærkt kol­lek­tiv at se på.

HOL­DET:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.