Ri­go­ber­to Uran, Qu­i­ck­Step

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pla­ce­ring: 8

DEN CO­LOM­BI­AN­SKE TO­ER

fra sid­ste års Giro d’Ita­lia har væ­ret let byt­te på stig­nin­ger­ne hidtil i lø­bet og er al­le­re­de nu godt et par mi­nut­ter eft er Con­ta­dor, hvil­ket er lidt af en evig­hed. Uran vil se frem til at vin­de tabt tid på den lan­ge en­kelt­start og el­lers hå­be på, at for­men får et nøk opad. Uran er dog kom­met i men­ne­ske­hæn­der i den ita­li­en­ske Grand Tour, hvor han er op­pe imod en skræm­men­de fa­vo­rit- trio. Den sym­pa­ti­ske co­lom­bi­a­ner, der el­sker at kram­me træ­er, når mu­lig­he­den er der, vir­ker ramt på selv­til­li­den.

Med Me­er­s­man og Ser­ry ude af lø­bet er det bel­gi­ske mand­skab ne­de på syv ryt­te­re, og Uran kom­mer til, at kig­ge langt eft er folk, der kan væ­re til no­gen nyt­te i de hø­je bjer­ge.

HOL­DET:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.