Skjern snup­pe­de bron­zen i EHF Cup’ens Fi­nal4

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: EPA

EHF CUP, KAMP OM 3. PLADS ik­ke kun­ne hol­de mo­men­tum over for jy­der­ne. Med Mor­ten Bal­ling som kam­pens ly­sen­de per­son­lig­hed lyk­ke­des det i går Skjern at vin­de ta­ber­nes fi na­le i EHF Cup’ens Fi­nal4- stæv­ne eft er en pe­ri­o­de­vis tæt kamp mod RK Gorenje.

Den slo­ven­ske klub lig­ne­de el­lers hol­det med mest over­skud i en før­ste halv­leg, hvor fø­rin­gen nå­e­de op på fem mål, in­den Skjern- spil­ler­ne fi k fat igen.

I den fa­se var især Mor­ten Bal­ling man­den, der gik for­re­st med mas­ser af gen­nem­brud­s­styr­ke og lø­be­vil­lig­hed. Det var med til at hol­de Skjern in­de i kam­pen, selv om Gorenje Ve­lenje kun­ne gå til pau­sen med en 13- 12- fø­ring og lig­ne­de et hold med me­re ær­ger­rig­hed og over­skud.

Skjern fi k dog vendt et tru­en­de ne­der­lag til sejr ef­ter pau­sen, hvor og­så Hen­rik Møl­l­gaard vi­ste sig at væ­re i må­l­hu­mør og en bæ­ren­de rol­le.

Svært til­freds

At det blev til en bron­ze­me­dal­je, var me­re end ba­re en de­tal­je for de dan­ske po­kal­vin­de­re, der lør­dag måt­te se sig slå­et klart af HSV Ham­burg og der­med mis­se­de chan­cen for at stå i en eu­ro­pæ­isk fi na­le.

Da­ni­el Svens­son var svært til­freds med at skul­le ha­ve lidt ek­stra med i ba­ga­gen hjemad, selv om det ik­ke var me­tal af æd­le­ste ka­rat. » Det be­ty­der me­get at få me­tal med hjem, og det var en fan­ta­stisk ind­sats fra hol­dets si­de, der skab­te det re­sul­tat, « er­klæ­re­de Svens­son over for TV3 Sport.

» Jeg er en stolt mand. Vi vi­ser som hold, at vi tør gå til den og har ’ sten’, « kom det fra Svens­son, som vist nok tænk­te på det øm­fi ndt­li­ge ved­hæng til det mand­li­ge for­plant­nings­or­gan.

Sid­ney Cros­by løf­ter VM- tro­fæ­et som sym­bol på, at Ca­na­da - igen - er ver­dens­me­ster i is­ho­ck­ey.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.