McIl­roy sat­te vild re­kord

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RORY MCIL­ROY

. sat­te re­kord og spil­le­de kar­ri­e­rens bed­ste run­de, da PGA- tur­ne­rin­gen var for­bi North Ca­ro­li­na. I tred­je run­de af den ame­ri­kan­ske tur­ne­ring gik McIl­roy he­le 11 slag un­der par. En fl ot præ­sta­tion i det he­le ta­get, og spe­ci­elt når man ta­ger i be­tragt­ning, at det er nor­di­re­rens bed­ste run­de i kar­ri­e­ren no­gen­sin­de.

TIL­MED SAT­TE han ba­ne­re­kord med he­le 11 bir­di­es på vej­en mod det for­nem­me re­sul­tat, der i sid­ste en­de lød på 61 slag for run­den. » DET HAND­LER om det men­tale. Du fo­re­stil­ler dig de go­de slag, du vi­su­a­li­se­rer linjer­ne, når du put­ter, og du går ik­ke i vej­en for dig selv. Du la­der det ba­re ske, « lød for­kla­rin­gen på det fl ot­te re­sul­tat fra re­kord­ma­ge­ren selv. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.