Dansk suc­ces i svensk fi na­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SØ­REN RIEKS OG LAS­SE VI­BE

skrev sig ind i svensk fod­bold­hi­sto­rie, da par­ret stod bag IFK Göte­borgs sy­ven­de po­kal­tri­umf.

kæm­pe­fa­vo­rit, men for­skel­len var ik­ke til at se i den før­ste del af kam­pen, hvor Öre­bro gik til pau­sen med en over­ra­sken­de fø­ring.

dan­sker­ne over. Las­se Vi­be ud­lig­ne­de til 1- 1 20 mi­nut­ter før tid, og dan­skerg­læ­den nå­e­de knap nok at læg­ge sig, in­den Sø­ren Rieks brag­te Göte­borg i front 2- 1 og på sej­rs­kurs.

IFK VAR

MEN SÅ TOG JAKOB AN­KER­SEN var og­så en del af po­kal­vin­der- hol­det, da han spil­le­de 82 mi­nut­ter i op­gø­ret. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.