Sve­ri­ge er fa­vo­rit ved Eu­ro­vi­sion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den I den­ne uge er det så tid til be­gi­ven­he­den, som al­le en­ten el­sker el­ler ha­der – nem­lig Eu­ro­vi­sion Song Con­test.

Sid­ste år var det som be­kendt Østrig, der løb med sej­ren, men skal man tro book­ma­ker­ne, bli­ver det ik­ke en gen­ta­gel­se af sej­ren. Så­le­des står Østrig fl ere ste­der i over 100 gan­ge pen­ge­ne til at vin­de - i ste­det er det end­nu en­gang Sve­ri­ge ved Måns Zel­mer­löw og ’ Hero­es’, der er book­ma­ker­nes fa­vo­rit.

Man får så­le­des 2,75 på svensk sejr hos Dan­ske Spil, med Ita­li­en som den nær­me­ste ud­for­drer - og det er og­så det bil­le­de, der går igen hos al­le book­ma­ker­ne.

Dan­mark stil­ler i år op med An­ti So­ci­al Me­dia og ’ The Way You Are’, men der skal og­så ske min­dre mirak­ler, hvis det skal bli­ve til dansk sejr i år - så­le­des står Dan­mark i 100 gan­ge pen­ge­ne hos Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.