2,08

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

West Bromwich sik­re­de sig for­bli­vel­se i Pre­mi­er Le­ague med uaf­gjort mod Newcast­le sid­ste we­e­kend, så man bør for­ven­te en no­get løs­slup­pen stem­ning i sæ­so­nens sid­ste hjem­me­kamp mod Chel­sea. Gæ­ster­ne er sik­ker på at en­de som num­mer et og vil for­ment­lig og­så spil­le off en­sivt til, sær­ligt for­di top­sco­rer Die­go Cos­ta er til­ba­ge i trup­pen eft er ska­de. Selv­om vær­ter­ne har spil­let ek­stremt de­fen­sivt un­der To­ny Pulis bør man alt an­det li­ge slip­pe hånd­brem­sen i et be­ty dnings­løst op­gør, så her lig­ner det man­ge mål til glim­ren­de od­ds.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.