1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cypri­o­ti­ske Marcos Bag­h­da­tis har al­drig væ­ret no­gen ørn på grus. Da Bag­h­da­tis i sid­ste må­ned sej­re­de over bel­gi­ske Ste­ve Darcis i Buka­rest var det så­le­des den før­ste grus­sejr til Bag­h­da­tis si­den en før­ste- run­de­sejr i French Open helt til­ba­ge i 2012. Der­for bør Bag­h­da­tis væ­re klar un­der­dog mod bra­si­li­an­ske Tho­maz Bel­luc­ci i da­gens op­gør. Bel­luc­ci vi­ste frem­ra­gen­de tak­ter i tur­ne­rin­gen i Rom i sid­ste uge, hvor han blandt an­det slog 14. se­e­de­de Ro­ber­to Bau­ti­s­ta- Agut og tog sæt fra sel­ve­ste Novak Djoko­vic. Gå eft er Bel­luc­ci- sejr i to sæt.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.