2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med tan­ke på, at od­dse­ne på ud­fald som » over 2,5 mål « er helt ne­de om­kring od­ds 1,35, så vir­ker be­ta­lin­gen på, at beg­ge hold fi nder vej til net­ma­sker­ne sær­de­les høj. Ce­se­na er ryk­ket ud af Se­rie A, men spil­ler sta­dig gan­ske friskt til, sær­ligt på frem­med græs, hvor man har la­vet seks mål i de sid­ste fem kam­pe. Nu mø­der man et Na­po­li- hold, der spil­le­de ud­mat­ten­de Eu­ro­pa Le­ague- se­mi­fi na­le så sent som i tors­dags og som luk­ker klart fl est mål ind blandt hol­de­ne i top4. Na­po­li vandt 4- 1 i det om­vend­te op­gør - de cif­re kan sag­tens bli­ve gen­ta­get i aft en.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.