Me­ster

BT - - NYHEDER -

Fi­re run­der før sid­ste fl øjt i Su­per­liga­en er FC Midtjyl­land re­elt dansk me­ster for før­ste gang i klub­bens hi­sto­rie. Med 12 po­int ned til FC Kø­ben­havn en helt igen­nem su­veræn præ­sta­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.