Så­dan er det at væ­re om­rin­get af Is­la­misk Stat

BT - - DEBAT -

I de­cem­ber 2014 lyk­ke­des det Is­la­misk Stat at om­rin­ge den lil­le iraki­ske bjerg­by Sinjar, 50 ki­lo­me­ter fra den sy­ri­ske græn­se. Den fran­ske jour­na­list Xavi­er Muntz til­brag­te tre uger sam­men med by­ens ya­ze­disk- kur­di­ske for­svars­styr­ke, hvor kur­de­re fra Sy­ri­en og Tyr­ki­et, mænd som kvin­der, kæm­pe­de skul­der ved skul­der med krist­ne og mus­li­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.