DF i cen­trum

BT - - DEBAT -

At man­ge Ven­stre­væl­ge­re i dag an­ser det for en helt na­tur­lig ting, at DF, eft er en mu­lig blå valgsejr, ind­går i en bor­ger­lig- li­be­ral re­ge­ring, vi­ser, hvor me­get Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har fl yt­tet DF. (...) Han har knu­sen­de dyg­tigt for­må­et at gø­re DF til en del af de par­ti­er, der må reg­nes med, når der skal ind­gås for­lig. (...) DF er langt me­re re­ge­rings­eg­net, end SF var i 2011.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.