’’

BT - - NYHEDER - In­grid Ann Wat­son, par­te­ra­pe­ut

Det kræ­ver, at man ik­ke bru­ger ti­den på bulls­hit, og at man ik­ke skæn­des, når man ses

» I lang­di­stan­ce­for­hold bli­ver man me­get selek­tiv med sin tid. Man bli­ver me­get me­re klar over, hvad man bru­ger den på, og hvad man øn­sker at bru­ge den på, hvis for­hol­det skal be­stå. Men når man har gjort sig de er­fa­rin­ger, og ble­vet eni­ge om tin­ge­ne, så kan man ha­ve et lang­di­stan­ce­for­hold, som er ret godt, « vur­de­rer In­grid Ann Wat­son, der des­u­den på­pe­ger, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Step­hen Kin­no­ck har tjek på si­tu­a­tio­nen, for­di de har le­vet så­dan i man­ge år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.