’’

BT - - NYHEDER - David Jo­nes, Le­der af den au­stral­ske kli­ma­over­våg­ning

På tværs af mo­del­ler ser det som hel­hed ud som om, at det­te vil bli­ve en gan­ske be­ty­de­lig El Niño

Den­gang gik det vær­st ud over Sy­da­me­ri­ka, hvor Peru, iføl­ge Wor­ld Disa­ster Report 1999, blev hær­get af over­svøm­me­de flo­der og mud­der­skred.

Op mod en halv mil­li­on men­ne­sker blev hjem­lø­se. På ver­dens­plan an­slår rap­por­ten, at 21.000 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, og at ska­desom­kost­nin­ger­ne løb op i 600 mil­li­ar­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.