Kvin­de dræbt

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

DRAB

Den lil­le by Hvam Sta­tions­by i Vi­borg Kom­mu­ne er ble­vet midt­punkt for en drabs­sag.

Po­li­ti­et be­kræf­ter, at en kvin­de er fun­det dræbt. Sam­ti­dig fandt po­li­ti­et og­så en mand, der var svært til­ska­de­kom­men. Han er mistænkt for mor­det og an­holdt i sa­gen.

Man­den blev ef­ter dra­bet kørt til be­hand­ling på et trau­me­cen­ter for si­ne ska­der. By­en har blot 282 ind­byg­ge­re.

Iføl­ge BTs kil­der er ger­nings­ste­det et mas­sa­ge­sted i by­en.

En na­bo til kli­nik­ken for­tæl­ler, at hun ik­ke har op­le­vet no­get usæd­van­ligt på adres­sen, men at nog­le af kli­nik­kens kun­der in­di­mel­lem har rin­get på hos hen­de, da de har tro­et, det var der, man kun­ne få mas­sa­ge.

En an­den na­bo er ry­stet over, hvad der er sket i den lil­le by.

» Jeg kan slet ik­ke ta­le li­ge nu, « si­ger hun.

Fo­to: Mor­ten Pe­der­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.