’’

BT - - NYHEDER - An­ne V. Kristensen ( V)

Pri­sen er li­ge me­get, hvis de over­hol­der de tak­ster, vi har af­talt, og vi får be­hand­let pa­tien­ter for pen­ge­ne. Så er det jo så­dan set det, vi har bedt dem om at gø­re

Kristensen ( V) det ’ fint nok’.

» Pri­sen er li­ge me­get, hvis de over­hol­der de tak­ster, vi har af­talt, og vi får be­hand­let pa­tien­ter for pen­ge­ne. Så er det jo så­dan set det, vi har bedt dem om at gø­re, « si­ger hun til TV 2 Østjyl­land.

I gen­nem­snit er ud­gif­ten til vagt­læ­ger­ne i Re­gion Midtjyl­land 108 kro­ner, hver gang te­le­fo­nen rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.