Nu sti­ger fleks­ren­ten

BT - - NYHEDER -

Povl Dengsøe

Ren­ter­ne sø­ger opad, og det sæt­ter og­så si­ne spor på flek­slån, hvoraf de før­ste nu bli­ver ren­te­til­pas­set hos Nykre­dit. Og ren­ten er på få uger ste­get fra om­kring et rundt nul - og i nog­le pe­ri­o­der un­der - til på auk­tio­nens før­ste dag at en­de på 0,34 pro­cent for de etåri­ge F1lån. Det er dog sta­dig mas­sivt un­der flek­slåns gen­nem­snit­li­ge ren­te, som i øje­blik­ket lig­ger på 2,19 for de etåri­ge låns ved­kom­men­de.

’ Vi har i det se­ne­ste par uger op­le­vet mar­kan­te ren­te­be­væ­gel­ser, men de helt kor­te ren­ter har ind­til vi­de­re holdt sig i no­gen­lun­de læ. Før­ste auk­tions­dag ty­der på en ren­te til F1- lån­ta­ger­ne på 0,34 pro­cent. Der kan dog nå at ske en del, in­den ugen og auk­tio­ner­ne er om­me,’ skri­ver se­ni­o­r­ø­ko­nom i Nykre­dit Jep­pe Bor­re i en kom­men­tar til tal­le­ne.

Der skal sam­let ren­te­til­pas­ses flek­slån for knap 20 mil­li­ar­der kro­ner, og auk­tio­ner­ne lø­ber he­le ugen. Stør­ste­par­ten af lå­ne­ne er F1- lån, og F3 samt F5- lån til­pas­ses via auktioner over de bag­ved­lig­gen­de obligationer på fre­dag, hvor det en­de­li­ge re­sul­tat af F1- auk­tio­ner­ne og­så bli­ver kendt.

’ Mar­ke­der­ne er præ­get af nervø­si­tet, og der skal ik­ke me­get til at på­vir­ke ren­ter­ne. Hver gang et nøg­le­tal ram­mer mar­ke­det, så kan det gi­ve et ud­slag i ren­ten. Og det kan gå bå­de op og ned. Vi ken­der først det en­de­li­ge re­sul­tat af auk­tio­ner­ne på fre­dag, hvor re­sul­ta­ter­ne for F3 og F5 og­så kom­mer i hus,’ skri­ver Jep­pe Bor­re.

Hvis da­gens re­sul­tat for F1 hol­der stik for he­le ugen, kom­mer en mil­li­on som F1- lån til at ko­ste 3.338 kro­ner om må­ne­den med af­drag, mens lå­net uden af­drag kom­mer til at ko­ste 864 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.