PORTU­GAL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TOM KUNDERT,

JEG VIL IK­KE

jour­na­list på PortuGOAL. net:

VI KEN­DER GODT

til Bendt­ners at­ti­tu­de­pro­blem og hans hø­je tan­ker om sig selv, og det kan blo­ke­re for et skift e til po­rtu­gi­sisk fod­bold. Og så er der hans hø­je løn­nin­ger - hvis han vil spil­le i po­rtu­gi­sisk fod­bold - hvor der ik­ke er man­ge pen­ge - så skal han væ­re vil­lig til at gå en del ned i løn.

kendt her­ne­de, for­di han al­tid spil­ler godt, når Dan­mark mø­der Portu­gal. Og for et par år si­den score­de han hat­tri­ck i Ar­se­nals Cham­pions Le­agu­eot­ten­de­dels­fi na­le mod Po­r­to.

ude­luk­ke, at han kan skift e til en po­rtu­gi­sisk klub. Han er tid­li­ge­re ble­vet sat i for­bin­del­se med Spor­ting, som fak­tisk står og mang­ler en an­gri­ber, da den al­gi­er­ske stjer­ne Sli­ma­ne nok snart smut­ter.

BENDT­NER ER ME­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.