SPA­NI­EN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MI­GU­EL AN­GEL LA­RA ADAN, jour­na­list på Marca:

FOR AT VÆ­RE

helt ær­lig så tror jeg, at den tid, hvor Bendt­ner var in­ter­es­sant for span­ske klub­ber, er ov­re. Og­så for­di, at øko­no­mi­en i de klub­ber, der kun­ne ha­ve en in­ter­es­se i ham - så­som Es­pa­ny­ol og Ma­la­ga - gør, at de ik­ke kan lø­be en ri­si­ko med spil­le­re som Bendt­ner.

HANS RY HER­NE­DE er over­ho­ve­det ik­ke godt. Han vir­ker som en spil­ler, der slæ­ber man­ge pro­ble­mer med sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.