ENG­LAND

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JULI­AN BENNETTS,

NÅR EN MAND

jour­na­list på The Gu­ar­di­an:

JEG KAN SIM­PELT­HEN

ik­ke fo­re­stil­le mig, at han kom­mer til­ba­ge til Pre­mi­er Le­ague - selv om avi­ser­ne her­ov­re vil­le ha­ve en fest, hvis det ske­te.

som Ar­sené Wen­ger, der er kendt for sin sto­re tå­l­mo­dig­hed med ta­len­ter, gi­ver op, så er der in­gen, der vil rø­re ham.

en hi­sto­rik i for­hold til hø­je løn­nin­ger. Han hav­de rygnum­me­ret 52, som eft er si­gen­de vi­ste, hvor man­ge tu­sin­de pund han tjen­te om ugen. Klub­ber­ne har godt nok få­et en mas­se pen­ge med den nye tv- aft ale, men jeg tror sta­dig ik­ke, at der er no­gen, der vil lø­be ri­si­ko­en med Bendt­ner.

BENDT­NER HAR OG­SÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.