Søn­derjy­ske sta­dig tru­et i bun­den

BT - - SUPERLIGA -

SØN­DERJY­SKE OG RAN­DERS

spil­le­de uaf­gjort for fj er­de ind­byr­des kamp i træk. Et re­sul­tat in­gen af hol­de­ne kan bru­ge til det helt sto­re.

Mar­vin Pourie brag­te Søn­derjy­ske i front eft er blot syv mi­nut­ter, da bol­den li­ste­de sig i kas­sen via det regn­vå­de græs samt en Ran­ders- spil­ler. No­get af en for­løs­ning for an­gri­be­ren, der in­den må­let ik­ke hav­de sco­ret i de fo­re­gå­en­de 542 spil­le­mi­nut­ter, han har væ­ret i ak­tion i.

Søn­derjy­der­ne over­rum­p­le­de bron­ze­bej­ler­ne fra Ran­ders i kam­pens be­gyn­del­se, men gæ­ster­ne kom stærkt til­ba­ge. Ran­ders blev snydt for ud­lig­nin­gen eft er et kvar­ters spil. El­mar Bjar­na­sons mål blev fejl­ag­tigt underkendt for off si­de.

Ran­ders kun­ne dog sta­dig jub­le in­den pau­sen trods off si­de- må­let. Ran­ders- an­gri­ber Dji­by Fall vi­ste nem­lig stor sty rke i ho­ved­spil­let, da han sør­ge­de for ud­lig­nin­gen ti mi­nut­ter før pau­sen. Kam­pen løb ud i san­det her­fra. In­gen af hol­de­ne kun­ne få den af­gø­ren­de kas­se i mål, og det for­blev 1- 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.