Es­b­jerg for­vær­rer FCNs kri­se

BT - - SUPERLIGA -

ES­B­JERG SPIL­LE­DE

sig i aft es nær­me­re over­le­vel­se i Su­per­liga­en eft er en vel­fortjent sejr på ude­ba­ne mod FC Nord­s­jæl­land. Ne­der­la­get var FCNs fem­te i seks kam­pe.

Es­b­jerg er fort­sat en del af nedryk­nings­kam­pen, men ve­stjy­der­ne er ved at kom­me op i tem­po på det helt rig­ti­ge tids­punkt.

I gårs­da­gens kamp mod FC Nord­s­jæl­land hen­te­de Es­b­jerg den an­den sejr i træk. Kam­pens før­ste scor­ing faldt kort før pau­sen, da Emil Lyng på smuk­ke­ste vis krøl­le­de bol­den i det lan­ge hjør­ne.

Et par mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg var Emil Lyng at­ter i cen­trum. Den 25- åri­ge kant­spil­ler ud­for­dre­de Pa­scal Gre­gor ved bag­linj­en, og på klod­set vis fi k FCN­for­sva­re­ren over­ba­lan­ce og hev Lyng med i fal­det. Det eft er­føl­gen­de straff es­park, ek­se­kve­re­de Hans Hen­rik An­drea­sen i sik­ker stil.

Det lyk­ke­des FC Nord­s­jæl­land at re­du­ce­re i kam­pens over­tid, men spæn­din­gen holdt ik­ke læn­ge. Kort eft er luk­ke­de Mikkel Vestergaard kam­pen til 3- 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.