ER 14 HOLD

E for, hvor­dan Su­per­liga­en skal se ud

BT - - SUPERLIGA -

TTIIRRSSDDAAGG 1 19.9 M. MA­JA 2J0 210515

Ca­pa­cent- mo­del­len:

12 hold i Su­per­liga­en med 22 kam­pe i et ind­le­den­de grundspil ef­ter­fulgt af et slut­spil med 14 kam­pe mel­lem de ot­te bed­ste klub­ber. Her­u­d­over et kva­li­fi­ka­tions­spil mel­lem de fi­re ne­der­ste klub­ber ef­ter grund­spil­let og de fi­re bed­ste klub­ber i 1. di­vi­sion.

14 hold

med ude- og hjem­me­kam­pe i et ind­le­den­de grundspil med 26 spil­ler­un­der. Der­ef­ter et play­off- spil hvor po­int ta­ges med for de seks øver­ste hold med ude og hjem­me­kam­pe. I alt 36 spil­ler­un­der.

14 hold

over en for­dansk­ning af den nu­væ­ren­de bel­gi­ske mo­del. Det vil si­ge en liga med 14 hold og tre for­skel­li­ge play­of­f­sy­ste­mer.

12 hold

med ude og hjem­me­kam­pe. Ef­ter 22 spil­ler­un­der de­les hol­de­ne op i et top- seks- og et bund- seks- play­off med ude- og hjem­me­kam­pe. Sam­let 32 spil­ler­un­der.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.