’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Val­leca­no, Pa­co Je­mez, kun­ne bli­ve den næ­ste træ­ner hos Re­al Madrid. Og iføl­ge Ba­lague er det in­gen over­ra­skel­se, at Re­al Madrid- præ­si­dent Fl­oren­ti­no Pe­rez er på jagt ef­ter en ny træ­ner til sit mand­skab.

» Det er, hvad der nor­malt sker, når Re­al Madrid ik­ke vin­der, « som Ba­lague ud­tryk­te det.

Fo­rel­sket i Mourin­ho

Men iføl­ge Ba­lague er der in­gen af oven­nævn­te træ­ne­rem­ner, som Pe­rez bræn­der for at an­sæt­te.

» Han var fo­rel­sket i Mourin­ho, da han an­sat­te ham, men i øje­blik­ket er der ba­re ik­ke en op­lagt kan­di­dat til at er­stat­te An­ce­lot­ti, og han kan en­de med at bli­ve. «

Car­lo An­ce­lot­ti er i den grad mis­lyk­ke­des med at hen­te tro­fæ­er hjem til po­kal­ska­bet på Ber­na­beu i den­ne sæ­son. I den for­gang­ne uge røg Los Blan­cos ud af Cham­pions Le­ague med et skuf­fen­de 1- 1- re­sul­tat mod Ju­ven­tus på hjem­me­ba­nen, lo­kal­ri­va­ler­ne fra At­le­ti­co Madrid blev en­de­sta­tio­nen i Co­pa del Reys ot­ten­de­dels­fi­na­le, og fi­a­sko­en blev kom­plet med Bar­ce­lo­nas 23. mester­skab søn­dag af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.