’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Per Rud, sport­s­di­rek­tør i Brønd­by IF Martin Al­bre­cht­sen ( tv.). Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Al­bre­cht­sen be­gynd­te sin pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re i AB, hvor han slog igen­nem i Su­per­liga­en som mak­ker til René Hen­rik­sen i aka­de­mi­ker­nes for­svar. Si­den er det blandt an­det ble­vet til op­hold i en­gelsk fod­bold hos West Bromwich og Der­by, mens det og­så er ble­vet til sæ­so­ner hos ri­va­ler­ne fra FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land.

Martin Al­bre­cht­sen har spil­let 72 kam­pe for Brønd­by IF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.