DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TYR­KI­ET PO­KAL, KLOK­KEN 19: 30 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

I aft en skal An­ti So­ci­al Me­dia for­sø­ge at syn­ge Dan­mark i fi - na­len ved Eu­ro­vi­sio­nens Me­lo­di Grand Prix.

I østrig­ske Wi­en skal kvar­tet­ten be­stå­en­de af Phi­lip, Ni­ko­laj, David og Emil til­sam­men over­be­vi­se he­le Eu­ro­pa om, at » The Way You Are « har sin be­ret­ti­gel­se i lør­da­gens sto­re fi na­le.

I år ser det svært ud for Re­mee og Chief 1’ s grup­pe An­ti So­ci­al Me­dia og Dan­marks vin­der­chan­cer. Ba­re det at kom­me i fi na­len lig­ner en ud­for­dring i føl­ge et træ­net Grand Prix- øre fra Dan­ske Spil. Så­le­des får man blot 1,85 på dansk exit i aft en.

» Mu­lig­he­der­ne for at Dan­mark syn­ger sig i lør­da­gens fi na­le er fi ft y- fi ft y. Fle­re lan­de som Rusland, Est­land og Ge­or­gi­en lig­ner på for­hånd sik­re del­ta­ge­re i fi na­len, hvor­for Dan­marks mu­lig­he­der for en fi na­le­plads mind­skes, « si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.