2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nok skil­ler det fi nske num­mer sig ud, men det er vir­ke­lig svært at se, hvem der skal stem­me det vi­de­re. I for­hold til da Lordi vandt, er halv­de­len af stem­mer­ne den­ne gang jury­med­lem­mer, og det er svært at se den mu­si­kud­dan­ne­de med respekt for sig selv, der ka­ster po­int eft er Fin­land. I samt­li­ge me­nings­må­lin­ger på net­tet bli­ver Fin­land uhjæl­pe­ligt sidst, så det vir­ker hel­ler ik­ke til, at Eu­ro­vi­sion- fol­ket har ta­get num­me­ret til sig, og der­for er det svært at kom­me uden om et spil på, at Fin­land ry­ger ud i aft en.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.